KONKURS NA FINANSOWANIE PROJEKTÓW BADAWCZYCH 
DLA MŁODYCH NAUKOWCÓW I UCZESTNIKÓW 
STUDIÓW DOKTORANCKICH
W związku z przyznaniem przez MNiSzW dotacji na finansowanie działalności polegającej na prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich, proszę o składanie wniosków (wg załączonego wzoru i zgodnie z wymogami Regulaminu przyznawania dotacji) w terminie do 24 maja 2017 roku do dziekanatu Wydziału Teologicznego UO lub w trakcie dyżuru Kierownika Studiów Doktoranckich w piątki od 13.30 do 15 w p. 12. Całość dokumentacji należy złożyć w podpisanej, kartonowej teczce. Wnioski niekompletne nie będą rozpatrywane! Ps. termin został przesunięty z wcześniej ogłoszonego (był do 13 maja 2017 r.).