Lista komisji związanych z Wydziałem Teologicznym Uniwersytetu Opolskiego


Stypendialna Komisja doktorancka WTUO

Skład:
1. dr hab. Marek Lis, prof. UO (prodziekan),
2. dr hab. Paweł Landwójtowicz, prof. UO (kierownik studiów doktoranckich NoR), przewodniczący Komisji,
3. dr hab. Dariusz Klejnowski-Różycki (kierownik studiów doktoranckich Teologia),
4. Pani mgr Magdalena Jarocka-Bystrzycka (doktorantka, NoR),
5. Pani mgr Ada Wałowska (doktorantka, Teologia).

Kontakt:
Ks. dr hab. Paweł Landwójtowicz, prof. UO, plandwojtowicz@uni.opole.pl

Powołana przez:
Prorektora ds. kształcenia i studiów UO dr hab. Izabele Pisarek w odpowiedzi na wniosek Dziekana WTUO ks. prof. dra hab. Radosława Chałupniak

Data powołania:
20.09.2016

Kadencja:
1 rok: od 01.10.2016 do 30.09.2017

Podstawa prawna:
Regulamin przyznawania stypendiów doktoranckiego dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych na Uniwersytecie Opolskim (Zarządzenie Rektora UO z dnia 25 czerwca 2015 r.)

Zadania:
Rozpatrywanie wniosków stypendialnych.

Uczelniana Komisja Stypendialna

Skład:
Dr hab. Krzysztof Ejsmont, prof. UO – przedstawiciel rektora
mgr Rafał Wielki
mgr Emilia Niemczyk
mgr Szymon Stępniak

Kontakt:
mgr inż. Piotr Godyń Przewodniczący Samorządu Doktorantów UO, godyn.piotr@gmail.com

Powołana przez:
Rektora UO

Data powołania:
11.10.2016, pismo L.dz. Rs/764/2016

Kadencja:
1 rok

Podstawa prawna:
Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Opolskiego

Zadania:
Opisane w ww. regulaminie, uprawnienia do wydawania rozstrzygnięć w przedmiocie wniosków doktorantów o przyznanie pomocy materialnej w zakresie stypendium socjalnego, stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych oraz zapomogi.

Odwoławcza Komisja Stypendialną Doktorantów (I instancja)

Skład:
Dr hab. Adam Bodzioch, prof. UO – przedstawiciel rektora
mgr Arkadiusz Niemczyk
mgr inż. Piotr Godyń
mgr Marek Baron
mgr Przemysław Fordymacki
mgr Marcin Sroka
mgr Ewa Leśniak
mgr Małgorzata Andrzejak-Nowara
mgr Marlena Garczewska

Kontakt:
mgr inż. Piotr Godyń Przewodniczący Samorządu Doktorantów UO, godyn.piotr@gmail.com

Powołana przez:
Rektora UO

Data powołania:
11.10.2016, pismo L.dz. Rs/765/2016

Kadencja:
1 rok

Podstawa prawna:
Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Opolskiego

Zadania: Uprawnienia do rozpatrywania odwołań doktorantów od decyzji podjętych przez Uczelnianą Komisję Stypendialną Doktorantów oraz wydawanie rozstrzygnięć w przedmiocie wniosków doktorantów o przyznanie pomocy materialnej w zakresie stypendium dla najlepszych doktorantów.

Odwoławcza Komisja Stypendialna Doktorantów (II instancja)

Skład:
dr hab. Sabina Brzozowska-Dybizbańska, prof. UO – przedstawiciel rektora
mgr Magdalena Szpak
mgr Dominik Jerz
mgr Paweł Gomulak
mgr Katarzyna Kaczmarek
mgr Robert Szewczyk
mgr Agnieszka Wojcieszek
mgr Robert Malona

Kontakt:
mgr inż. Piotr Godyń Przewodniczący Samorządu Doktorantów UO, godyn.piotr@gmail.com

Powołana przez:
Rektora UO

Data powołania:
14.10.2016, pism L.dz. Rs/783/2016

Kadencja:
1 rok

Podstawa prawna:
Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Opolskiego

Zadania:
Uprawnienia do rozpatrywania odwołań doktorantów od decyzji podjętych przez Uczelnianą Komisję Stypendialną Doktorantów oraz wydawanie rozstrzygnięć w przedmiocie wniosków doktorantów o przyznanie pomocy materialnej w zakresie stypendium dla najlepszych doktorantów.

Komisja Wyborcza WTUO

Skład:
1. Ks. dr hab. Dariusz Klejnowski-Różycki – przewodniczący Komisji Wyborczej WT UO, reprezentant grupy nauczycieli akademickich posiadających tytuł naukowy profesora i stopień naukowy doktora habilitowanego;
2. Ks. prof. zw. dr hab. Zygfryd Glaeser – członek Komisji Wyborczej WT UO, reprezentant grupy nauczycieli akademickich posiadających tytuł naukowy profesora i stopień naukowy doktora habilitowanego;
3. Ks. prof. zw. dr hab. Piotr Jaskóła – członek Komisji Wyborczej WT UO, reprezentant grupy nauczycieli akademickich posiadających tytuł naukowy profesora i stopień naukowy doktora habilitowanego;
4. Ks. dr Brunon Zgraja – członek Komisji Wyborczej WT UO, reprezentant grupy pozostałych nauczycieli akademickich;
5. Pan mgr Leon Swoboda – członek Komisji Wyborczej WT UO, reprezentant grupy pracowników niebędących nauczycielami akademickimi;
6. Pani mgr Paulina Zalewska – członek Komisji Wyborczej WT UO, reprezentantka grupy doktorantów;
7. Pani Marta Bury – członek Komisji Wyborczej WT UO, reprezentantka grupy studentów.

Kontakt:
ks. dr hab. Dariusz Klejnowski-Różycki, dkr@uni.opole.pl

Powołana przez:
Radę Wydziału Teologicznego UO

Data powołania:

Kadencja:
2016-2020

Podstawa prawna:
Statut UO

Zadania:
Przeprowadzanie i uzupełnianie wszystkich wyborów na WT UO określonych w Statucie UO.

Uczelniana Komisja ds. Kształcenia

Skład:
Ks. dr hab. Krystian Kałuża (WTUO)
Ks. prof. zw. dr hab. Piotr Morciniec (WTUO)

Kontakt:

Powołana przez:

Data powołania:

Kadencja:        

Podstawa prawna:

Zadania:

Uczelniana Komisja ds. Badań i Współpracy z Zagranicą

Skład:
Ks. dr hab. Marek Lis, prof. UO (WTUO)
Ks. dr hab. Dariusz Krok, prof. UO (WTUO)

Kontakt:

Powołana przez:

Data powołania:

Kadencja:        

Podstawa prawna:

Zadania:

Uczelniana Komisja ds. Organizacji i Rozwoju uniwersytetu

Skład:
Ks. prof. zw. dr hab. Tadeusz Dola (WTUO)

Kontakt:

Powołana przez:

Data powołania:

Kadencja:        

Podstawa prawna:

Zadania:

Uczelniana Komisja Dyscyplinarna dla Nauczycieli Akademickich

Skład:
Ks. dr hab. Marcin Worbs, prof. UO (WTUO)
Ks. dr Joachim Waloszek

Kontakt:

Powołana przez:

Data powołania:

Kadencja:

Podstawa prawna:

Zadania:

Uczelniana Komisja Dyscyplinarna ds. Doktorantów

Skład:
o. prof. zw. dr hab. Sebastian Jasiński (WTUO)

Kontakt:

Powołana przez:

Data powołania:

Kadencja:

Podstawa prawna:

Zadania:

Uczelniana Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna ds. Doktorantów

Skład:
Ks. prof. zw. dr hab. Piotr Jaskóła (WTUO)
Ks. dr hab. Paweł Landwójtowicz, prof. UO (WTUO)

Kontakt:

Powołana przez:

Data powołania:

Kadencja:

Podstawa prawna:

Zadania:

Uczelniana Komisja ds. Statutu UO

Skład:
Ks. dr hab. Dariusz Klejnowski-Różycki (WTUO)
Ks. dr Grzegorz Gura (WTUO)

Kontakt:
Pani dr hab. Izabella Pisarek, prof. UO Prorektor ds. kształcenia i studentów rektorat@uni.opole.pl

Powołana przez:

Data powołania:

Kadencja:

Podstawa prawna:

Zadania:

Uczelniana Komisja ds. Kadry Naukowej i Zatrudnienia

Skład:
Ks. prof. zw. dr hab. Kazimierz Marek Wolsza (WTUO)
Ks. dr Janusz Podzielny (WTUO)

Kontakt:

Powołana przez:

Data powołania:

Kadencja:

Podstawa prawna:

Zadania:

Rada programowa kierunku Teologia

Skład:
Ks. dr hab. Rajmund Porada – przewodniczący
Ks. dr hab. Jerzy Kostorz, prof. UO
Ks. dr hab. Dariusz Klejnowski-Różycki
Pan Rafał Łukasiewicz – obsługa systemu USOS

Kontakt:

Powołana przez:

Data powołania:

Kadencja:

Podstawa prawna:

Zadania:

Rada programowa kierunku Nauki o Rodzinie

Skład:
Ks. dr hab. Dariusz Krok, prof. UO
Ks. dr hab. Paweł Landwójtowicz, prof. UO
Ks. prof. zw. dr hab. Piotr Morciniec
Pan Rafał Łukasiewicz – obsługa systemu USOS

Kontakt:

Powołana przez:

Data powołania:

Kadencja:        

Podstawa prawna:

Zadania:

Rada programowa kierunku Muzykologia

Skład:
Ks. dr hab. Grzegorz Poźniak, prof. UO – przewodniczący
Ks. dr Franciszek Koenig
Pani mgr Gabriela Czurlok
Pan Rafał Łukasiewicz- obsługa systemu USOS

Kontakt:

Powołana przez:

Data powołania:

Kadencja:        

Podstawa prawna:

Zadania:

Rada programowa kierunku Kultura śródziemnomorska

Skład:
Ks. prof. dr hab. Norbert Widok – przewodniczący
Ks. dr Brunon Zgraja
Pan Rafał Łukasiewicz – obsługa systemu USOS

Kontakt:

Powołana przez:

Data powołania:

Kadencja:        

Podstawa prawna:

Zadania:

Witryna, którą obecnie przeglądasz, wykorzystuje pliki cookies w celu poprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach gromadzenia anonimowych informacji statystycznych. Więcej informacji >>

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close