Opiekunem Koła Naukowego Nauk o rodzinie jest ks. dr Leszek Waga (lwaga@uni.opole.pl).