Kolegium Elektorów

Uczelniane Kolegium Elektorów

z grupy nauczycieli akademickich posiadających tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego (6 mandatów):

 1. Ks. prof. dr hab. Chałupniak Radosław
 2. Ks. prof. zw. dr hab. Jaskóła Piotr
 3. Pani dr hab. Kalus Alicja
 4. Ks. dr hab. Krok Dariusz, prof. UO
 5. Ks. prof. zw. dr hab. Morciniec Piotr
 6. Ks.prof. zw. dr hab. Wolsza Kazimierz

z grupy pozostałych nauczycieli akademickich (1 mandat):

 1. Ks. dr Borek Wacław

 Wydziałowe Kolegium Elektorów

Nauczyciele akademiccy posiadający tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego

 1. Ks. dr hab. Anderwald Andrzej, prof. UO
 2. Ks. prof. dr hab. Chałupniak Radosław
 3. Bp dr hab. Czaja Andrzej, prof. UO
 4. Ks. prof. zw. dr hab. Dola Tadeusz
 5. Ks. prof. zw. dr hab. Glaeser Zygfryd
 6. Ks. dr hab. Glombik Konrad, prof. UO
 7. O. prof. zw. dr hab. Jasiński Andrzej
 8. Ks. prof. zw. dr hab. Jaskóła Piotr
 9. Dr hab. Kalus Alicja
 10. Ks. dr hab. Kałuża Krystian
 11. Ks. dr hab. Klejnowski-Różycki Dariusz
 12. Ks. dr hab. Kochel Jan, prof. UO
 13. Ks. dr hab. Kostorz Jerzy, prof. UO
 14. Ks. dr hab. Krok Dariusz, prof. UO
 15. Ks. dr hab. Landwójtowicz Paweł
 16. Ks. dr hab. Lis Marek, prof. UO
 17. Ks. dr hab. Łysy Hubert
 18. Ks. dr hab. Maniurka Piotr, prof. UO
 19. Ks. dr hab. Mateja Erwin, prof. UO
 20. Ks. prof. dr hab. Mikołajec Józef
 21. Ks. prof. zw. dr hab. Morciniec Piotr
 22. Ks. dr hab. Porada Rajmund, prof. UO
 23. Ks. dr hab. Poźniak Grzegorz, prof. UO
 24. Ks. prof. zw. dr hab. Rabiej Stanisław
 25. Ks. prof. dr hab. Widok Norbert
 26. Prof. zw. dr hab. Wojaczek Krystian
 27. Ks. dr hab. Wolnik Franciszek, prof. UO
 28. Ks. prof. zw. dr hab. Wolsza Kazimierz
 29. Ks. dr hab. Worbs Marcin, prof. UO
 30. Ks. dr hab. Ziaja Krystian, prof. UO

Pozostali nauczyciele akademiccy

 1. Ks. dr Borek Wacław
 2. Pani mgr Czurlok Gabriela
 3. Pani dr Dzierżanowska-Peszko Joanna
 4. Ks. dr Górecki Piotr
 5. Ks. dr Gura Grzegorz
 6. Ks. dr Koenig Franciszek
 7. Ks. dr Podzielny Janusz
 8. Ks. dr Potoczny Mateusz
 9. Pan dr Pucia Mariusz
 10. Ks. mgr Waga Leszek
 11. Ks. dr Waloszek Joachim
 12. Ks. dr Zgraja Brunon

Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi:

 1. Dr Bochenek Jolanta
 2. Mitek Janusz
 3. Mgr Prochota Maria

Doktoranci

 1. Mgr Jarocka-Bystrzycka Magdalena
 2. Mgr Kusibab Ewa
 3. Mgr Kotarska Grażyna
 4. mgr Pracki Wojciech
 5. Mgr Świerc Róża

Studenci

 1. Czop Zuzanna
 2. Czyż Patryk
 3. Knop Paweł
 4. Maj Dagmara
 5. Opioła Denis
 6. Sabat Anna
 7. Solga Żaneta