Kalendarz wyborczy WT UO 2016

Kalendarz wyborczy WT UO zatwierdzony przez Dziekana WT UO *

*za zgodą Przewodniczącego Uczelnianej Komisji Wyborczej kalendarz wyborczy dla WT UO nie pokrywa się w niektórych sformułowaniach z kalendarzem UO ze względu na zsynchronizowanie z kalendarzem Wielkiego Kanclerza WT UO

16.12.2015   Wybory członków Wydziałowej Komisji Wyborczej

20.01.2016   Wybory członków Uczelnianego Kolegium Elektorów

Wybory członków Wydziałowego Kolegium Elektorów

03.03.2016   Spotkanie przedwyborcze kandydatów na stanowisko rektora

07.03.2016   Wybory rektora

07.04.2016 godzina 13:15, sala nr 18 – Sondażowe zgłaszanie kandydatów na stanowisko dziekana. Każdy członek Kolegium Elektorów zgłasza w sposób tajny jednego kandydata, a Komisja Wyborcza wyniki podaje do wiadomości społeczności akademickiej.

do 11.04.2016 do godziny 14:00 – Przyjmowanie zgłoszeń kandydatów na stanowisko dziekana. Kandydata na Dziekana WT UO może zgłosić każdy pracownik, student albo doktorant posiadający czynne prawo wyborcze. W tym celu należy zostawić pisemne, podpisane zgłoszenie kandydata w Dziekanacie do Komisji Wyborczej WT UO.

Przewodniczący Komisji Wyborczej WT UO poprosi każdego ze zgłoszonych kandydatów o pisemną odpowiedź na pytanie, czy zgadza się kandydować na stanowisko Dziekana WT UO.

13.04.2016 godz. 11:30 – Przedstawienie kandydatów na Dziekana Wielkiemu Kanclerzowi Wydziału Teologicznego do zatwierdzenia.

18.04.2016, poniedziałek, godz. 15.30, sala nr 18 – Przedwyborcze spotkania kandydatów na stanowisko Dziekana. Zaproszona jest cała społeczność akademicka.

Program spotkania przedwyborczego:

  1. Krótkie przedstawienie stanu Wydziału Teologicznego przez aktualnego Dziekana;
  2. Przedstawienie programów przez kandydatów;
  3. Dyskusja.

21.04.2016   czwartek, godzina 15:30, sala nr 18 – Wybory Dziekana WT UO kadencji 2016-2020. Zaproszeni są wszyscy P.T. Elektorzy.

27.04.2016, środa, godz. 14:00, Spotkanie kandydatów na Prodziekanów ds. studenckich z elektorami z grupy studentów i doktorantów celem uzyskania akceptacji

27.04.2016, środa, godz. 15:30, Prezentacja kandydatów i wybory prodziekanów, potem Rada Wydziału

(do 29.04.2016) Wybory do Senatu (prof. i dr hab. 3 mandaty)

(do 06.05.2016) Wybory do Senatu (pozost. naucz. akad. 1 mandat) i studentów

(do 06.05.2016) Wybory do Rady Wydziału

Kalendarz Wyborczy UO dostępny na: http://www.uni.opole.pl/page/881/wybory-uo-2016