Pokojowe rozwiązywanie konfliktów. Ekumeniczne drogi pojednania. Katedra Jean Monnet

Plan studiów

Materiały w formacie PDF do pobrania w postaci załączników.
Plan zajęć w kolejności chronologicznej oraz lista obecności.
W przypadku problemów z pobraniem dokumentu, kliknij na niego prawym przyciskiem myszy a następnie wybierz “Zapisz link jako…”.

Plan zajęć studiów podyplomowych – Pokojowe rozwiązywanie konfliktów 2015-2016