Katedry


Kierownik: po. o. prof. zw. dr hab. Andrzej S. Jasiński
Stanowiska:
adiunkt: ks. mgr Adam Kondys

Informacje o pracownikach >

Kierownik:  o. prof. zw. dr hab. Andrzej Jasiński
Stanowiska:
profesor zwyczajny: o. prof. zw. dr hab. Andrzej Jasiński
adiunkt: ks. dr Andrzej Demitrów

Informacje o pracownikach >

 

Kierownik: ks. prof. zw. dr hab. Kazimierz Wolsza
Stanowiska:
profesor zwyczajny: ks. prof. zw. dr hab. Kazimierz Wolsza
profesor nadzwyczajny: ks. dr hab. Joachim Piecuch, prof. UO

Informacje o pracownikach >

Kierownik: ks. prof. dr hab. Norbert Widok
Stanowiska:
profesor nadzwyczajny: ks. prof. dr hab. Norbert Widok
profesor nadzwyczajny: ks. dr hab. Franciszek Wolnik, prof. UO
adiunkt: ks. dr Brunon Zgraja
adiunkt: ks. dr hab. Piotr Górecki

Informacje o pracownikach >

Kierownik: ks. dr hab. Jerzy Kostorz, prof. UO
Stanowiska:
profesor nadzwyczajny: ks. prof. dr hab. Radosław Chałupniak,
profesor nadzwyczajny: ks. dr hab. Jerzy Kostorz, prof. UO
asystent: ks. dr Robert Sadlak

Informacje o pracownikach >

Kierownik p. o. ks. dr Grzegorz Gura
Stanowiska:
adiunkt: ks. dr Grzegorz Gura

Informacje o pracownikach >

Kierownik: ks. dr hab. Dariusz Klejnowski-Różycki
Stanowiska:  
profesor nadzwyczajny: ks. bp dr hab. Andrzej Czaja, prof. UO
ks. dr hab. Dariusz Klejnowski-Różycki

Informacje o pracownikach >

Kierownik: ks. dr hab. Andrzej Anderwald, prof. UO
Stanowiska:
profesor nadzwyczajny: ks. dr hab. Andrzej Anderwald, prof. UO

Informacje o pracownikach >

Kierownik: ks. dr hab. Konrad Glombik, prof. UO
Stanowiska:
profesor nadzwyczajny: ks. dr hab. Konrad Glombik, prof. UO

Informacje o pracownikach >

Katedry Instytutu Ekumenizmu i Badań nad Integracją


Kierownik: ks. prof. zw. dr hab. Stanisław Rabiej
Stanowiska:
profesor zwyczajny: ks. prof. zw. dr hab. Stanisław Rabiej

 


Informacje o pracownikach >

Kierownik: ks. dr hab. Krystian Kałuża
Stanowiska:
adiunkt: ks. dr hab. Krystian Kałuża

 

Informacje o pracownikach >

Dyrektor Instytutu, Kierownik Katedry: ks. prof. zw. dr hab. Piotr Jaskóła
Stanowiska:
profesor zwyczajny: ks. prof. zw. dr hab. Piotr Jaskóła

 

Informacje o pracownikach >

Kierownik: ks. prof. dr hab. Zygfryd Glaeser
Stanowiska:
profesor zwyczajny: ks. prof. dr hab. Zygfryd Glaeser

 

Informacje o pracownikach >

Kierownik: ks. dr hab. Rajmund Porada, prof. UO
Stanowiska:
profesor nadzyczajny: ks. dr hab. Rajmund Porada, prof. UO

 

Informacje o pracownikach >

Katedry Instytutu Liturgii, Muzyki i Sztuki Sakralnej


Kierownik: ks. dr hab. Marek Lis, prof. UO
Stanowiska:
profesor nadzwyczajny: ks. dr hab. Marek Lis, prof. UO
adiunkt: ks. dr hab. Hubert Łysy
adiunkt: ks. dr Sławomir Pawiński

Informacje o pracownikach >

Dyrektor Instytutu, Kierownik Katedry: ks. dr hab. Erwin Mateja, prof. UO
Stanowiska:
profesor nadzwyczajny: ks. dr hab. Erwin Mateja, prof. UO
profesor nadzwyczajny: ks. dr hab. Marcin Worbs, prof. UO
adiunkt: ks. dr Mateusz Potoczny

Informacje o pracownikach >

Kierownik: ks. dr hab. Grzegorz Poźniak, prof. UO
Stanowiska:
profesor nadzwyczajny: Prof. dr hab. Remigiusz Pośpiech
profesor nadzwyczajny: ks. dr hab. Grzegorz Poźniak, prof. UO
adiunkt: ks. dr Franciszek Koenig
adiunkt: dr Mariusz Pucia
starszy wykładowca: ks. dr Joachim Waloszek
instruktor: mgr Gabriela Czurlok

Informacje o pracownikach >

Kierownik: ks. dr hab. Piotr Maniurka, prof. UO
Stanowiska:
profesor nadzwyczajny: ks. dr hab. Piotr Maniurka, prof. UO
pracownik techniczny: lic. Kamil Adamus

Informacje o pracownikach >

Katedry Instytutu Nauk o Rodzinie


Kierownik: ks. prof dr hab. Jan Kochel
Stanowiska:
profesor nadzwyczajny: ks. prof dr hab. Jan Kochel
adiunkt : ks. dr Andrzej Ochman

 

 

Informacje o pracownikach >

Dyrektor Instytutu, Kierownik Katedry: ks. prof. zw. dr hab. Piotr Morciniec
Stanowiska:
profesor zwyczajny: ks. prof. zw. dr hab. Piotr Morciniec
adiunkt: ks. dr Janusz Podzielny

 

Informacje o pracownikach >

 

Kierownik: ks. dr hab. Paweł Landwójtowicz, prof. UO
Stanowiska:
profesor nadzwyczajny: ks. dr hab. Paweł Landwójtowicz, prof. UO

 

 

 

 

 

 

Informacje o pracownikach >

 

Kierownik: ks. prof. zw. dr hab. Stanisław Rabiej
Stanowiska:
profesor zwyczajny: ks. prof. zw. dr hab. Stanisław Rabiej

 

Informacje o pracownikach >

 

Kierownik: ks. dr hab. Dariusz Krok, prof. UO
Stanowiska:
profesor nadzwyczajny: ks. dr hab. Dariusz Krok, prof. UO
adiunkt: dr Joanna Dzierżanowska – Peszko
adiunkt: ks. dr Leszek Waga

 

 

 

Informacje o pracownikach >