Dla Doktorantów stacjonarnych studiów doktoranckich zostały zorganizowane zajęcia z lektoratu języka angielskiego. Zajęcia te odbywać się będą zgodnie z rozkładem zajęć. Lektorat języka obcego realizowany jest przez Studium Języków Obcych UO.

Doktoranci I roku studiów zainteresowani lektoratem innego języka obcego, niż angielski mogą zapisywać się na zajęcia w wybranych grupach w Studium Języków Obcych www.sjo.uni.opole.pl

Doktoranci II roku studiów kontynują naukę jezyka angielskiego.

UWAGA: Dla doktorantów II roku, którzy w roku akademickim 2014/15 nie uczęszczali na lektorat języka obcego umożliwia się rozpoczęcie nauki języka angielskiego w grupie zaplanowanej dla I roku studiów doktoranckich (patrz: rozkład zajęć dla I roku). Zainteresowanych lektoratem innego języka obcego obowiązuje oferta Studium Języków Obcych.

Lektorat języka obcego dla Doktorantów II roku studiów wpisuje się w różnice programowe wraz z przedmiotem “nowe technologie w kształceniu studentów”. Zaliczenie lektoratu języka obcego jako różnicy programowej pozostawia się decyzji Doktorantów. Zaliczenie przedmiotu “nowe technologie w kształceniu studentów” jest obowiązkowe.

Doktorantów II roku studiów proszę o przygotowanie podania do Dziekana Wydziału Teologicznego UO, ks. prof. dra hab. Tadeusza Doli o następującej treści:

Wersja dla Doktorantów, którzy zamierzają uzupełnić lektorat języka obcego:

“W związku ze zmianą kierunku studiów ze studiów doktoranckich z nauk teologicznych na stacjonarne studia doktoranckie w dyscyplinie naukowej nauki o rodzinie (na rok drugi), zwracam się z prośbą o wyrażenie zgody na zaliczenie następujących przedmiotów: “lektorat języka obcego” i “nowe technologie w kształceniu studentów”, przewidzianych w programie studiów doktoranckich z nauk o rodzinie. Wymienione przedmioty stanowią różnice programowe”

Wersja dla Doktorantów, którzy rezygnują z lektoratu języka obcego:

“W związku ze zmianą kierunku studiów ze studiów doktoranckich z nauk teologicznych na stacjonarne studia doktoranckie w dyscyplinie naukowej nauki o rodzinie (na rok drugi), zwracam się z prośbą o wyrażenie zgody na zaliczenie przedmiotu “nowe technologie w kształceniu studentów”. Wymieniony przedmiot stanowi różnicę programową”

Podpisane przez Państwa podania proszę złożyć w dziekanacie Wydziału Teologicznego do dnia 9 października br.

dr hab. Alicja Kalus

kierownik studiów doktoranckich