Dla Doktorantów stacjonarnych studiów doktoranckich zostały zorganizowane zajęcia z lektoratu języka angielskiego. Zajęcia te odbywać się będą zgodnie z rozkładem zajęć. Lektorat języka obcego realizowany jest przez Studium Języków Obcych UO.

Doktoranci I roku studiów zainteresowani lektoratem innego języka obcego, niż angielski mogą zapisywać się na zajęcia w wybranych grupach w Studium Języków Obcych www.sjo.uni.opole.pl

Doktoranci II roku studiów kontynują naukę jezyka angielskiego.

UWAGA: Dla doktorantów II roku, którzy w roku akademickim 2014/15 nie uczęszczali na lektorat języka obcego umożliwia się rozpoczęcie nauki języka angielskiego w grupie zaplanowanej dla I roku studiów doktoranckich (patrz: rozkład zajęć dla I roku). Zainteresowanych lektoratem innego języka obcego obowiązuje oferta Studium Języków Obcych.

Lektorat języka obcego dla Doktorantów II roku studiów wpisuje się w różnice programowe wraz z przedmiotem “nowe technologie w kształceniu studentów”. Zaliczenie lektoratu języka obcego jako różnicy programowej pozostawia się decyzji Doktorantów. Zaliczenie przedmiotu “nowe technologie w kształceniu studentów” jest obowiązkowe.

Doktorantów II roku studiów proszę o przygotowanie podania do Dziekana Wydziału Teologicznego UO, ks. prof. dra hab. Tadeusza Doli o następującej treści:

Wersja dla Doktorantów, którzy zamierzają uzupełnić lektorat języka obcego:

“W związku ze zmianą kierunku studiów ze studiów doktoranckich z nauk teologicznych na stacjonarne studia doktoranckie w dyscyplinie naukowej nauki o rodzinie (na rok drugi), zwracam się z prośbą o wyrażenie zgody na zaliczenie następujących przedmiotów: “lektorat języka obcego” i “nowe technologie w kształceniu studentów”, przewidzianych w programie studiów doktoranckich z nauk o rodzinie. Wymienione przedmioty stanowią różnice programowe”

Wersja dla Doktorantów, którzy rezygnują z lektoratu języka obcego:

“W związku ze zmianą kierunku studiów ze studiów doktoranckich z nauk teologicznych na stacjonarne studia doktoranckie w dyscyplinie naukowej nauki o rodzinie (na rok drugi), zwracam się z prośbą o wyrażenie zgody na zaliczenie przedmiotu “nowe technologie w kształceniu studentów”. Wymieniony przedmiot stanowi różnicę programową”

Podpisane przez Państwa podania proszę złożyć w dziekanacie Wydziału Teologicznego do dnia 9 października br.

dr hab. Alicja Kalus

kierownik studiów doktoranckich

Witryna, którą obecnie przeglądasz, wykorzystuje pliki cookies w celu poprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach gromadzenia anonimowych informacji statystycznych. Więcej informacji >>

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close