Szanowni Państwo, Doktoranci II roku stacjonarnych studiów doktoranckich w dyscyplinie naukowej nauki o rodzinie.

Z uwagi na ustalenia w Dziale Nauczania UO zostały ustalone limity zapisów na wykłady fakultatywne. Zostały Państwu zaproponowane dwa wykłady fakultatywne w perspektywie humanistycznej i dwa – w perspektywie społecznej. Powyższe ustalenia wynikają z interdyscyplinarnego charakteru studiów i zakładanych efektów kształcenia. Wykłady te, zgodnie z takim podziałem, zostały zamieszczone w rozkładzie zajęć. Prowadzący wykład może przyjąć maksymalnie 10 Doktorantów.

Zapraszam Państwa na spotkanie organizacyjne w dniu 9 października, o godz. 17.45.

Alicja Kalus

Ważne: w dniu 2 października będę nieobecna. Wszystkie ważne sprawy proszę kierować do mnie na adres email: akalus@uni.opole.pl