Ikonopisarstwo. Studium chrześcijańskiego Wschodu

Nowa edycja!

Informacje ogólne

Studium przeznaczone jest dla absolwentów wyższych uczelni (minimum licencjat), którzy chcą pogłębić swoją wiedzę na temat teologii chrześcijańskiego Wschodu oraz nauczyć się lub rozwinąć swoje umiejętności ikonopisarskie (malowania ikon), a także poznać podstawy prowadzenia warsztatu ikonograficznego i grup ikonopisarzy.

W szczególny sposób studium adresowane jest do ikonografów tworzących już w zespołach przyparafialnych, którzy chcą pogłębić swoją wiedzę i umiejętności, aby tworzyć ikony ortoikoniczne i kanoniczne.

Studium adresowane jest do:

  1. Absolwentów studiów wyższych I, II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich;
  2. Prowadzących zajęcia warsztatowe, wykłady, prelekcje, rekolekcje itp. dla grup ikonografów w parafiach, ruchach, stowarzyszeniach, diecezjach;
  3. Odpowiedzialnych za projektowanie / wystrój / kompozycję wnętrz sakralnych;
  4. Osób pragnących poznać tradycyjną sztukę malowania/pisania ikon oraz poznać specyfikę chrześcijańskiego Wschodu w wymiarze religijnym i kulturowym;
  5. Osoby zainteresowane wizualnym przekazem wiary chrześcijańskiej w Kościele.

Studia prowadzi specjalnie wykwalifikowana kadra zarówno z Uniwersytetu Opolskiego, jak i spoza. Studia dają szerokie spektrum teoretyczno-praktyczne pracy ikonopisarkiej.