Zaproszenie do udziału

w I SEMINARIUM O RODZINIE

OBRAZY WSPÓŁCZESNEJ RODZINY

Wydział Teologiczny Uniwersytetu Opolskiego

8 kwietnia 2016 r.

Zapraszamy do udziału w I Seminarium o Rodzinie. Seminarium pomyślane jest jako cykliczna forma naukowej dyskusji Profesorów i Młodych Naukowców na tematy związane z rodziną. Celem Seminarium jest integracja wiedzy o rodzinie z różnych dziedzin i dyscyplin naukowych. Pierwsze Seminarium o Rodzinie odbywać się będzie pod tytułem „Obrazy współczesnej rodziny”. Zapraszamy do dyskusji na temat wyzwań i problemów, z którymi zmagają się rodziny we współczesnym świecie. Wyrażamy nadzieję, że dyskusja naukowa o interdyscyplinarnym charakterze stanowić będzie inspirację dla dalszych badań nad rodziną, a także cenny materiał dla praktyki w zakresie profilaktyki, poradnictwa i terapii.

Adresatami Seminarium są Studenci i Doktoranci zainteresowani problematyką rodziny.

Miejsce obrad: Wydział Teologiczny Uniwersytetu Opolskiego (ul. Drzymały 1a)

Godzina rozpoczęcia obrad: 10.00
Termin Seminarium: 8 kwietnia 2016 r.

Program I Seminarium o Rodzinie

Termin nadsyłania zgłoszeń: do 25 marca 2016 r. godz. 23:59
Decyzja o zakwalifikowaniu wystąpienia: do 2 kwietnia 2016 r.|
Termin uiszczania opłat za udział w Seminarium: do 6 kwietnia

Wysokość opłaty: 100 zł (kopię dowodu wpłaty prosimy dostarczyć w dniu seminarium)

Konto bankowe: podane zostanie wkrótce

Termin nadsyłania artykułów: do 22 maja 2016 r. (wskazówki edytorskie zostaną podane w późniejszym terminie)

Zgłoszenia uczestnictwa w seminarium wraz z abstraktem w języku polskim i angielskim należy wysyłać na adres: rodzina.uo@gmail.com

W załączeniu znajduje się  Karta Zgłoszenia

Czas wystąpienia podczas Seminarium: 15 minut

Komitet naukowy:

dr hab. Alicja Kalus – przewodnicząca
dr hab. Anna Barska, prof. UO
dr hab. Anna Śliz, prof. UO
ks. prof. dr hab. Piotr Morciniec

Komitet organizacyjny:

Karolina Pleskot – sekretarz
Dominika Warmuz
Ewa Kusibab
Klaudia Dregan
Urszula Miernik
Marta Bury
Arkadiusz Bobrowski

 

Witryna, którą obecnie przeglądasz, wykorzystuje pliki cookies w celu poprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach gromadzenia anonimowych informacji statystycznych. Więcej informacji >>

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close