Zaproszenie do udziału

w I SEMINARIUM O RODZINIE

OBRAZY WSPÓŁCZESNEJ RODZINY

Wydział Teologiczny Uniwersytetu Opolskiego

8 kwietnia 2016 r.

Zapraszamy do udziału w I Seminarium o Rodzinie. Seminarium pomyślane jest jako cykliczna forma naukowej dyskusji Profesorów i Młodych Naukowców na tematy związane z rodziną. Celem Seminarium jest integracja wiedzy o rodzinie z różnych dziedzin i dyscyplin naukowych. Pierwsze Seminarium o Rodzinie odbywać się będzie pod tytułem „Obrazy współczesnej rodziny”. Zapraszamy do dyskusji na temat wyzwań i problemów, z którymi zmagają się rodziny we współczesnym świecie. Wyrażamy nadzieję, że dyskusja naukowa o interdyscyplinarnym charakterze stanowić będzie inspirację dla dalszych badań nad rodziną, a także cenny materiał dla praktyki w zakresie profilaktyki, poradnictwa i terapii.

Adresatami Seminarium są Studenci i Doktoranci zainteresowani problematyką rodziny.

Miejsce obrad: Wydział Teologiczny Uniwersytetu Opolskiego (ul. Drzymały 1a)

Godzina rozpoczęcia obrad: 10.00
Termin Seminarium: 8 kwietnia 2016 r.

Program I Seminarium o Rodzinie

Termin nadsyłania zgłoszeń: do 25 marca 2016 r. godz. 23:59
Decyzja o zakwalifikowaniu wystąpienia: do 2 kwietnia 2016 r.|
Termin uiszczania opłat za udział w Seminarium: do 6 kwietnia

Wysokość opłaty: 100 zł (kopię dowodu wpłaty prosimy dostarczyć w dniu seminarium)

Konto bankowe: podane zostanie wkrótce

Termin nadsyłania artykułów: do 22 maja 2016 r. (wskazówki edytorskie zostaną podane w późniejszym terminie)

Zgłoszenia uczestnictwa w seminarium wraz z abstraktem w języku polskim i angielskim należy wysyłać na adres: rodzina.uo@gmail.com

W załączeniu znajduje się  Karta Zgłoszenia

Czas wystąpienia podczas Seminarium: 15 minut

Komitet naukowy:

dr hab. Alicja Kalus – przewodnicząca
dr hab. Anna Barska, prof. UO
dr hab. Anna Śliz, prof. UO
ks. prof. dr hab. Piotr Morciniec

Komitet organizacyjny:

Karolina Pleskot – sekretarz
Dominika Warmuz
Ewa Kusibab
Klaudia Dregan
Urszula Miernik
Marta Bury
Arkadiusz Bobrowski