Erasmus – Informacje dla studentów wyjeżdżających

Koordynator Programu Erasmus na Wydziale Teologicznym


ks. dr hab. Dariusz Krok
dyżury we wtorek w godz. 13.30-15.00 w pok. 10,
Wydział Teologiczny,
ul. Drzymały 1a Opole,
email: dkrok@uni.opole.pl

Wykaz uczelni partnerskich


W ramach programu Erasmus istnieje możliwość wyjazdu do następujących ośrodków akademickich:

 • Heythrop College (Londyn, Wielka Brytania),
 • Katolicki Uniwersytet w Leuven (Belgia),
 • Uniwersytet w Moguncji (Niemcy),
 • Uniwersytet w Monastyrze (Niemcy),
 • Uniwersytet w Erfurcie (Niemcy),
 • Wyższa Szkoła Muzykologii w Ratyzbonie (Niemcy),
 • Uniwersytet Trnawski (Słowacja),
 • Uniwersytet Karola w Pradze (Czechy),
 • Uniwersytet w Ołomuńcu (Czechy),
 • Uniwersytet w Aradzie (Rumunia),
 • Uniwersytet w Bayburt (Turcja).
 • Uniwersytet w Würzburgu (Niemcy),
 • Uniwersytet w Ljubljanie (Słowenia),
 • Uniwersytet w Craiova (Rumunia),
 • Wyższa Szkoła Muzyki w Lucernie (Szwajcaria),
 • Uniwersytet w Presovie (Słowacja),
 • Uniwersytet w Ankarze (Turcja).

Zasady rekrutacji i zaliczanie semestru


I. ZASADY REKRUTACJI
Rekrutacja na wyjazd w ramach Programu Erasmus odbywa się do połowy kwietnia danego roku akademickiego. Warunkiem jest zgłoszenie się do Koordynatora Wydziałowego na rozmowę kwalifikacyjną, w ramach której student przedstawia swój projekt wyjazdu i uzyskuje akceptację.
Ogólna procedura:
A. Znalezienie informacji o Uczelni, do której chce się wyjechać, a także o programie zajęć dostępnym dla studentów Programu ERASMUS. Źródła informacji: strony internetowe uczelni partnerskich, kontakt mailowy z uczelnią partnerską.
B. Sporządzenie WNIOSKU WYJAZDOWEGO STUDENTA i dostarczenie do naszego Biura Programu Erasmus (Collegium Minus, pok. 31).
C. Sporządzenie z pomocą Koordynatora Wydziałowego LEARNING AGREEMENT (Porozumienie o Programie Zajęć) (wymagane przedstawienie 3 oryginalnych egzemplarzy LA).

II. ZALICZENIE SEMESTRU
Zaliczenie semestru wymaga uzyskania 30 punktów ECTS. Student uzyskuje punkty w oparciu o przedmioty zaliczane na uniwersytecie za granicą, do którego wyjeżdza. Może także uzupełnić wymaganą liczbę 30 punktów w oparciu o zaliczenie wybranych przedmiotów na uczelni macierzystej w ramach swojego kursu studiów. W tym przypadku wybiera przedmioty przy konsultacji z Koordynatorem Programu Erasmus na WT.
Zaliczenie przedmiotów na uczelni macierzystej odbywa się w trakcie danego semestru studiów lub po jego zakończeniu w trybie eksternistycznym. Ostatecznym terminem zaliczenia w/w przedmiotu jest koniec sesji poprawkowej.