Efekty kształcenia i uzyskane kwalifikacje

Efekty kształcenia

Muzykologia studia I stopnia

Odbyte studia z muzykologii stwarzają możliwość zdobycia kwalifikacji:

  • muzyka kościelnego kategorii II (po zdaniu nieodpłatnego egzaminu w Diecezjalnym Instytucie Muzyki Kościelnej w Opolu) – organisty, dyrygenta zespołów wokalnych i instrumentalnych, animatora życia muzycznego w parafii;
  • animatora muzycznego w instytucjach kultury,
  • nauczyciela w zakresie szkolnej edukacji artystycznej na poziomie nauczania przedszkolnego i szkolnego (na poziomie szkoły podstawowej),
  • nauczyciela w diecezjalnych ośrodkach kształcenia muzyków kościelnych,
  • nauczyciela zajęć umuzykalniających w przedszkolach i placówkach pozaszkolnych,
  • nauczyciela przedmiotów ogólnomuzycznych (historia muzyki, literatura muzyczna, formy muzyczne, audycje muzyczne, zasady muzyki) w szkolnictwie muzycznym (po ukończeniu uzupełniających studiów magisterskich),
  • dyrygenta zespołów wokalnych, instrumentalnych oraz wokalno-instrumentalnych w amatorskim ruchu muzycznym,
  • dziennikarza bądź krytyka muzycznego,
  • edytora muzycznego (wydawnictwa nutowe i fonograficzne).