Efekty kształcenia i uzyskane kwalifikacje

Efekty kształcenia:

Efekty kształcenia Turystyka kulturowa w krajach postbizantyńskich
Efekty kształcenia zarządzanie turystyką

Odbyte studia licencjackie stwarzają możliwość:

 • pogłębionego studium w zakresie szeroko pojętej historii i kultury basenu Morza Śródziemnego w ramach dwóch specjalności: Zarządzanie turystyką i Zarządzanie zasobami kultury;
 • odbycia praktyki zawodowej w placówkach turystycznych i kulturotwórczych;
 • przygotowania i obrony pracy licencjackiej pisanej pod kierunkiem pracownika naukowego, w ramach prowadzonego przez niego seminarium naukowego;
 • uzyskania dyplomu licencjatu uprawniającego do wykonywania odpowiednich czynności w placówkach turystycznych i kulturotwórczych;
 • nabycia odpowiednich kwalifikacji do podjęcia pracy w instytucjach szeroko rozumianej kultury i oświaty jako nauczyciel kultury śródziemnomorskiej oraz jako pracownik w instytucjach naukowo-badawczych;
 • przygotowania do podjęcia pracy w instytucjach prowadzących kontakty międzynarodowe, międzykulturowe i międzyreligijne.

Odbyte studia magisterskie  stwarzają możliwość:

 • pogłębionego studium w zakresie szeroko pojętej historii i kultury krajów Bliskiego Wschodu w ramach specjalności: Turystyka kulturowa w krajach postbizantyńskich;
 • odbycia praktyki zawodowej w placówkach turystycznych i kulturotwórczych;
 • przygotowania i obrony pracy magisterskiej pisanej pod kierunkiem samodzielnego pracownika naukowego, w ramach prowadzonego przez niego seminarium naukowego;
 • uzyskania dyplomu magistra uprawniającego do wykonywania odpowiednich funkcji i czynności w placówkach turystycznych i kulturotwórczych;
 • nabycia odpowiednich kwalifikacji do podjęcia pracy w instytucjach szeroko rozumianej kultury i oświaty jako nauczyciel wiedzy i kultury bliskowschodniej oraz jako pracownik w instytucjach naukowo-badawczych;
 • przygotowania do podjęcia pracy w instytucjach prowadzących kontakty międzynarodowe, międzykulturowe i międzyreligijne.