Efekty kształcenia i uzyskane kwalifikacje

Efekty kształcenia:

Efekty kształcenia Turystyka kulturowa w krajach postbizantyńskich
Efekty kształcenia zarządzanie turystyką

Odbyte studia licencjackie stwarzają możliwość:

 • pogłębionego studium w zakresie szeroko pojętej historii i kultury basenu Morza Śródziemnego w ramach dwóch specjalności: Zarządzanie turystyką i Zarządzanie zasobami kultury;
 • odbycia praktyki zawodowej w placówkach turystycznych i kulturotwórczych;
 • przygotowania i obrony pracy licencjackiej pisanej pod kierunkiem pracownika naukowego, w ramach prowadzonego przez niego seminarium naukowego;
 • uzyskania dyplomu licencjatu uprawniającego do wykonywania odpowiednich czynności w placówkach turystycznych i kulturotwórczych;
 • nabycia odpowiednich kwalifikacji do podjęcia pracy w instytucjach szeroko rozumianej kultury i oświaty jako nauczyciel kultury śródziemnomorskiej oraz jako pracownik w instytucjach naukowo-badawczych;
 • przygotowania do podjęcia pracy w instytucjach prowadzących kontakty międzynarodowe, międzykulturowe i międzyreligijne.

Odbyte studia magisterskie  stwarzają możliwość:

 • pogłębionego studium w zakresie szeroko pojętej historii i kultury krajów Bliskiego Wschodu w ramach specjalności: Turystyka kulturowa w krajach postbizantyńskich;
 • odbycia praktyki zawodowej w placówkach turystycznych i kulturotwórczych;
 • przygotowania i obrony pracy magisterskiej pisanej pod kierunkiem samodzielnego pracownika naukowego, w ramach prowadzonego przez niego seminarium naukowego;
 • uzyskania dyplomu magistra uprawniającego do wykonywania odpowiednich funkcji i czynności w placówkach turystycznych i kulturotwórczych;
 • nabycia odpowiednich kwalifikacji do podjęcia pracy w instytucjach szeroko rozumianej kultury i oświaty jako nauczyciel wiedzy i kultury bliskowschodniej oraz jako pracownik w instytucjach naukowo-badawczych;
 • przygotowania do podjęcia pracy w instytucjach prowadzących kontakty międzynarodowe, międzykulturowe i międzyreligijne.

 

 

 

Witryna, którą obecnie przeglądasz, wykorzystuje pliki cookies w celu poprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach gromadzenia anonimowych informacji statystycznych. Więcej informacji >>

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close