DUSZPASTERSTWO NAUCZYCIELI AKADEMICKICH

DUSZPASTERSTWO NAUCZYCIELI AKADEMICKICH zostało powołane do życia 15 lipca 2000 r. przez ks. abpa prof. dra hab. Alfonsa Nossola na życzenie uczestników uniwersyteckiej pielgrzymki do Rzymu z okazji Roku Jubileuszowego. W zamierzeniu swym pragnie wyjść naprzeciw potrzebom religijnym pracowników wszystkich opolskich uczelni i przyczynić się do większej integracji opolskiego środowiska akademickiego. Główne inicjatywy Duszpasterstwa to:
   – letnie wyjazdy o charakterze pielgrzymkowym i studyjnym
   – jesienne spotkania dyskusyjne poświęcone zagadnieniom filozoficznym, teologicznym i społecznym
   – styczniowe spotkania opłatkowo-noworoczne
   – Wielkopostne Wykłady Otwarte

   – wspólna modlitwa za żyjących i zmarłych pracowników uczelni opolskich

 

PROGRAM SPOTKAŃ

DUSZPASTERSTWA NAUCZYCIELI AKADEMICKICH

W SEMESTRZE ZIMOWYM 2018/19

 

2 października o godz. 18.00 w kościele seminaryjno-akademickim –
MSZA ŚW. inaugurująca nowy rok akademicki w intencji pracowników i studentów opolskich
uczelni; przewodniczy bp dr hab. Andrzej Czaja, prof. UO, Wielki Kanclerz WT UO

19 października o godz. 19.00 – I SPOTKANIE DYSKUSYJNE: Chrześcijański kształt
patriotyzmu – ks. prof. dr hab. Tadeusz Dola, Przewodniczący Komitetu Nauk Teologicznych PAN

9 listopada o godz. 19.00 w kościele seminaryjno-akademickim –
MSZA ŚW. za zmarłych pracowników opolskich uczelni; przewodniczy bp Paweł Stobrawa.
Po Mszy projekcja filmu z tegorocznej pielgrzymki do Rzymu.

23 listopada o godz. 19.00 – II SPOTKANIE DYSKUSYJNE: Posługa Biskupa Rzymu. Myśl
Kościoła i pastoralne implikacje – bp dr hab. Andrzej Czaja, prof. UO, Biskup Opolski.
Po spotkaniu zgłaszanie propozycji dotyczących ewentualnego wyjazdu w 2019 r.

14 grudnia o godz. 19.00 – III SPOTKANIE DYSKUSYJNE: Od Piotra do Franciszka – refleksje
historyka o rozwoju papiestwa – bp prof. dr hab. Jan Kopiec, Biskup Gliwicki.
Po spotkaniu głosowanie nad planowanym wyjazdem w 2019 r.

9 stycznia 2019 o godz. 17.00 – SPOTKANIE OPŁATKOWE

Na cały semestr życzę Bożego błogosławieństwa!

Z wyrazami szacunku
ks. Marcin Worbs
kapelan-duszpasterz nauczycieli akademickich