DUSZPASTERSTWO NAUCZYCIELI AKADEMICKICH

DUSZPASTERSTWO NAUCZYCIELI AKADEMICKICH zostało powołane do życia 15 lipca 2000 r. przez ks. abpa prof. dra hab. Alfonsa Nossola na życzenie uczestników uniwersyteckiej pielgrzymki do Rzymu z okazji Roku Jubileuszowego. W zamierzeniu swym pragnie wyjść naprzeciw potrzebom religijnym pracowników wszystkich opolskich uczelni i przyczynić się do większej integracji opolskiego środowiska akademickiego. Główne inicjatywy Duszpasterstwa to:
   – letnie wyjazdy o charakterze pielgrzymkowym i studyjnym
   – jesienne spotkania dyskusyjne poświęcone zagadnieniom filozoficznym, teologicznym i społecznym
   – styczniowe spotkania opłatkowo-noworoczne
   – Wielkopostne Wykłady Otwarte

   – wspólna modlitwa za żyjących i zmarłych pracowników uczelni opolskich

 

PROGRAM SPOTKAŃ

DUSZPASTERSTWA NAUCZYCIELI AKADEMICKICH

W SEMESTRZE ZIMOWYM 2016/17

 

3 października o godz. 18.00 w kościele seminaryjno-akademickim – MSZA ŚW. inaugurująca nowy rok akademicki w intencji pracowników i studentów opolskich uczelni; przewodniczy bp prof. dr hab. Jan Kopiec

21 października o godz. 19.00 – I spotkanie dyskusyjne: Aktualna sytuacja religijna na Białorusi ze szczególnym uwzględnieniem mniejszości wyznaniowych – ks. prof. dr hab. Zygfryd Glaeser

4 listopada o godz. 19.00 w kościele seminaryjno-akademickim – MSZA ŚW. za zmarłych pracowników opolskich uczelni; przewodniczy bp Paweł Stobrawa; po Mszy św. projekcja filmu z tegorocznego wyjazdu na Białoruś

18 listopada o godz. 19.00 – II spotkanie dyskusyjne: Problem mniejszości narodowych w Polsce na tle kwestii narodowościowych w Europie w XX-leciu międzywojennym –  prof. dr hab. Marek Masnyk, Rektor UO; po dyskusji możliwość przedstawienia propozycji wyjazdu w czerwcu 2017r.

16 grudnia o godz. 19.00 – III spotkanie dyskusyjne: Duszpasterska troska Kościoła o mniejszości narodowe i etniczne – ks. dr hab. Marcin Worbs, prof. UO; po dyskusji głosowanie dotyczące celu wyprawy czerwcowej

11 stycznia 2017 o godz. 17.00 – spotkanie opłatkowe

Proponuję zatem, by po tegorocznym wyjeździe na Białoruś w trakcie jesiennych spotkań dyskusyjnych zająć się zagadnieniami z historii i duszpasterstwa mniejszości wyznaniowych, narodowych i etnicznych, tym bardziej, że fenomen ten jest mocno obecny w naszej diecezji.

Podobnie jak w ubiegłych latach w czasie dorocznej Mszy św. za zmarłych będą wymieniane osoby, za które chcemy się modlić, dlatego proszę przynieść ze sobą karteczki z ich wyraźnie napisanymi imionami i nazwiskami. I tym razem chciejmy jak najliczniej uczestniczyć w tej wspólnej modlitwie za nasze zmarłe koleżanki i kolegów.

 Na nowy semestr życzę Bożego błogosławieństwa i pozostaję z wyrazami szacunku


ks. Marcin Worbs
kapelan-duszpasterz nauczycieli akademickich

 

Witryna, którą obecnie przeglądasz, wykorzystuje pliki cookies w celu poprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach gromadzenia anonimowych informacji statystycznych. Więcej informacji >>

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close