Rada Doktorantów Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego
oraz Katedra Teologii Dogmatycznej
zapraszają do udziału w Konferencji naukowej
Duch Męstwa.
Badania młodych naukowców inspirowane religią,
która odbędzie się
18 kwietnia 2018 r.
na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Opolskiego w Opolu

 

Zapraszamy przedstawicieli szeroko rozumianych nauk humanistycznych:

  • teologia,
  • filozofia (w tym filozofia społeczna, polityczna, etyka, bioetyka, estetyka, antropologia, eko-filozofia),
  • historia (w tym archeologia, historiografia, archiwistyka, historia sztuki),
  • prawo kanoniczne (w tym prawo wyznaniowe, konkordatowe),
  • socjologia,
  • nauki o rodzinie,
  • filologia,
  • inne.

 

Konferencja ma na celu wymianę doświadczeń, oraz przedstawienie wyników badań naukowych młodych przedstawicieli środowiska akademickiego, a także nabycie doświadczenia w zakresie wystąpień publicznych i prezentacji wyników badań. Tematem konferencji są szeroko rozumiane badania inspirowane religiami. Poprzez interdyscyplinarny charakter konferencji możliwe jest wieloaspektowe poruszenie tematów związanych z obecnością religii zarówno w przestrzeni publicznej, jak i duchowości indywidualnej.

Czas wystąpienia nie powinien przekraczać 15 minut.
Zgłoszenia należy przesyłać na adres konferencjedoktoranci.wtuo@gmail.com 2017 r. do 4 kwietnia br.
Brak opłaty konferencyjnej. Organizatorzy zastrzegają prawo do wyboru referatów.
Formularz zgłoszeniowy