Ogłoszona została dodatkowa rekrutacja na wyjazdy studentów na studia oraz na praktykę w ramach Programu Erasmus+ oraz Programu PO WER na II sem. obecnego roku akademickiego (dokładne informacje na stronie Erasmusa+). Osoby zainteresowane wyjazdem proszone są o jak najszybszy kontakt z ks. Dariuszem Krokiem, Wydziałowym Koordynatorem Erasmus+.