Czasopisma punktowane WT UO

Czasopisma punktowane WT UO

W dniu dzisiejszym Minister Edukacji i Nauki, na podstawie art. 267 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. — Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85, z późn. zm.), sporządził wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji...
Gemeinsam vorangehen

Gemeinsam vorangehen

Ukazał się kolejny tom serii Colloquia Theologica (23) pod redakcją ks. Krystiana Kałuży i Reinholda Zwicka zatytułowany “Gemeinsam vorangehen”. Publikacja stanowi pokłosie sympozjum naukowego, które zotsało zorganizowane przez nasz Wydział we współpracy z...
Nowy Komentarz Ez 31-35

Nowy Komentarz Ez 31-35

Nakładem Redakcji Wydawnictw Wydziału Teologicznego UO ukazał się kolejny tom komentarza biblijnego do Księgi Ezechiela autorstwa wybitnego biblisty o. prof. dra hab. Andrzeja S. Jasińskiego OFM. Niniejszy tom jest kolejną częścią Nowego Komentarza do Księgi...
Komentarz do Apokalipsy

Komentarz do Apokalipsy

Nakładem Redakcji Wydawnictw Wydziału Teologicznego UO ukazał się kolejny tom komentarza biblijnego do Księgi Apokalipsy św. Jana autorstwa wybitnego specjalisty ks. prof. dra hab. Janusza M. Czerskiego.Autorowi gratulujemy kolejnego dzieła, a wszystkich chętnych...
OBT 173

OBT 173

Nakładem Redakcji Wydawnictw Wydziału Teologicznego UO ukazała się kolejna książka w serii Opolskiej Biblioteki Teologicznej (nr 173). Jest to monografia autorstwa biblisty, ks. dra Łukasza Florczyka, zatytułowana: “Bóg Izraela w rozumieniu nie-Izraelitów”....
Studia Oecumenica 20

Studia Oecumenica 20

Z radością informujemy, że ukazał się najnowszy numer czasopisma “Scriptura Sacra”. Wersja on-line dostępna jest w systemie Open Access pod linkiem: Studia Oecumenica on-line Wersja papierowa do nabycia w Redakcji Wydawnictw WT UO. Zapraszamy do...