Sakramentalne uzasadnienie nierozerwalności małżeństwa

Sakramentalne uzasadnienie nierozerwalności małżeństwa

Miło nam poinformować, że nakładem Redakcji Wydawnictw Wydziału Teologicznego UO ukazał się kolejny – już 175 – tom serii wydawniczej “Opolska Biblioteka Teologiczna”. Tym razem jest to praca autorstwa dyrektora tejże Redakcji oraz wybitnego specjalisty z...
Sexualpädagogik/Sexuality Education

Sexualpädagogik/Sexuality Education

Miło nam poinformować, iż ukazała się książka współredagowana przez ks. prof. dra hab. Piotra Morcińca pt. Sexualpädagogik/Sexuality Education. Anregungen zum Weiterdenken/Stimuli for Further Reflection. Jest to kolejny (3 tom), powstały w języku niemieckim i...
Reforma kalendarza i roku liturgicznego

Reforma kalendarza i roku liturgicznego

Nakładem Redakcji Wydawnictw Wydziału Teologicznego UO ukazała się książka ks. dra hab. Erwina Matei, prof. UO, zatytułowana: “Reforma kalendarza i roku liturgicznego od Soboru Trydenckiego do Soboru Watykańskiego II” (OBT 174), Opole 2021, ss. 214; ISBN...
Horologion. Liturgia Godzin Kościoła bizantyjskiego

Horologion. Liturgia Godzin Kościoła bizantyjskiego

Nakładem Redakcji Wydawnictw Wydziału Teologicznego UO ukazał się trzeci tom serii wydawniczej “Liturgia, Musica, Ars”. Tym razem jest to opracowanie wybitnego specjalisty i birytualisty ks. prof. dra hab. Janusza M. Czerskiego zatytułowane...
Czasopisma punktowane WT UO

Czasopisma punktowane WT UO

W dniu dzisiejszym Minister Edukacji i Nauki, na podstawie art. 267 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. — Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85, z późn. zm.), sporządził wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji...
Gemeinsam vorangehen

Gemeinsam vorangehen

Ukazał się kolejny tom serii Colloquia Theologica (23) pod redakcją ks. Krystiana Kałuży i Reinholda Zwicka zatytułowany “Gemeinsam vorangehen”. Publikacja stanowi pokłosie sympozjum naukowego, które zotsało zorganizowane przez nasz Wydział we współpracy z...