Drogi wychowania

Drogi wychowania

Książka Drogi wychowania. Elementarz pedagogii biblijnej, której autorami są nasz wykłądowca, ks. prof. dr hab. Jan Kochel oraz ks. Artur Sepioło to zbiór 44 tematów edukacyjnych podzielonych na 11 rozdziałów. Każdy z tematów ma stałą strukturę: ilustracja, komentarz,...
Księga pamiątkowa dla ks. bp. prof. Jana Kopca

Księga pamiątkowa dla ks. bp. prof. Jana Kopca

Uroczystość wręczenia Księgi 14 grudnia 2022 r. w Ośrodku Edukacyjno-Formacyjnym Diecezji Gliwickiej w Pławniowicach wykładowcy Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego, a także innych uczelni, współpracownicy i przyjaciele uhonorowali Dostojnego Jubilata, J.E....
Ku jedności kościelnej

Ku jedności kościelnej

Ukazała się monografia pt. Ku jedności kościelnej. Studia nad Ignacym Antiocheńskim w 1900. rocznicę śmierci, zbierająca w jednym tomie owoce badań naukowych ks. prof. dr. hab. Norberta Widoka, odnoszących się do tego tematu. Książka została zadedykowana prof. dr....
Filozofia w opolskim środowisku teologicznym w latach 1949–2021

Filozofia w opolskim środowisku teologicznym w latach 1949–2021

W serii Z Dziejów Kultury Chrześcijańskiej na Śląsku (tom 112) ukazała się monografia ks. prof. Kazimierza Matka Wolszy Filozofia w opolskim środowisku teologicznym w latach 1949–2021. Autor omawia dzieje nauczania filozofii w opolskim środowisku teologicznym,...
Dziedzictwo i misja Kościoła opolskiego

Dziedzictwo i misja Kościoła opolskiego

Pod redakcją ks. prof. dr. hab. Konrada Glombika ukazała się publikacja, będąca zbiorem Wielkopostnych Wykładów Otwartych, jakie w 2022 r. dotyczyły jubileuszu 50. rocznicy ustanowienia Diecezji Opolskiej. Więcej informacji:...
Żyłem w ciekawych czasach – zapisane na autostradzie

Żyłem w ciekawych czasach – zapisane na autostradzie

Ukazała się publikacja, będąca wywiadem ze śp. ks. infułatem prof. dr. hab. Helmutem Janem Sobeczką. Z pierwszym dziekanem Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego rozmawia ks. prof. dr hab. Konrad Glombik. Jest to oryginalny dokument historyczny z zakresu...