Szanowni Doktoranci,

bardzo prosimy o wypełnienia ankiety dotyczącej doktorantów nauk humanistycznych i społecznych:

http://pdnhis.ankietaplus.pl/

Ankieta jest pierwszym badaniem skierowanym bezpośrednio do doktorantów nauk humanistycznych i nauk społecznych. Wyniki zostaną przedstawione zbiorczo w formie danych statystycznych. Zebrane dane pozwolą na wypracowanie wspólnego stanowiska w celu poprawy jakości kształcenia.