Szanowni Doktoranci,
zapraszamy do udziału w badaniu, którego celem jest diagnoza stanu studiów doktoranckich z obszaru nauk humanistycznych i społecznych oraz zidentyfikowanie aktualnych problemów doktorantów związanych z tymi obszarami nauki.
Badanie zostało opracowane w ramach współpracy Porozumienia Doktorantów Nauk Humanistycznych i Społecznych, Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej i Komisji ds. humanistyki i nauk społecznych przy Krajowej Reprezentacji Doktorantów. Wyniki badania posłużą do formułowania propozycji rozwiązań z zakresu wsparcia doktorantów nauk humanistycznych i społecznych.
Niniejsza, pierwsza edycja badania ma charakter pilotażowy. Ankieta ma charakter anonimowy.
Państwa udział w ankiecie znacząco wesprze działania na rzecz poprawy sytuacji doktorantów nauk humanistycznych i społecznych w Polsce. Serdecznie zapraszamy do wypełnienia ankiety.
Ankieta >>>