Dla kandydatów oraz studentów Wydziału Teologicznego udostępnione zostały obowiązujące plany studiów kierunków uruchomionych na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Opolskiego. Plany dostępne są w formacie .pdf, do otwarcia których niezbędne jest posiadanie bezpłatnego programu Adobe Acrobat Reader.